Technicians (FUNSOM & CNST)

Technicians (FUNSOM & CNST)


KREMNICAN, 

Vladimir

Lab Manager

DING, Lingyi

Liangsheng LIAO's Group

GAN, Mudan

Nanobiotechnology

Platform

HE, Xiaodie

Nano Materials 

Platform

JIN, Liling

Nanobiotechnology

Platform & Platform Safety

LIAO, Fan

Mingwang SHAO's 

Group

SHEN, Xueli 

Lifeng CHI's Group


SUN,Qi

Minqiang FENG's Group

SUN,YI

NANO-CIC

TAN, Xiaofang 

Nanobiotechnology

Platform

WU, Haihua 

Organic 

Optoelectronics 

Platform

YANG, Xumin

Undergraduate 

Teaching

YU, Jia   

Xiaohong 

ZHANG’s Group

ZHAO, Qi

Zhuang LIU's Group

ZHUWenchang

Cleanroom
ZONG, YI

Optics Platform

ZUO, Jingrui   

Nanobiotechnology

Platform
  
                                                                                                                     Edited by Juan Yang

返回原图
/

XML 地图 | Sitemap 地图